Effect van toepassing van PRP op de opbrengst en voederwaarde van grasland

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Grasland in de Kempen wordt intensief uitgebaat. Maaien wordt afgewisseld met beweiden, indien de samenstelling van de graszode verslechterd wordt er gras vernieuwd en door het hoge aanbod aan organische bemesting ligt het bemestingsniveau op een aanzienlijk niveau. Door de strenger wordende mestwetgeving is het bemestingsniveau – vooral onder vorm van kunstmest- gedaald. Op gras…

Lees meer…

Andere (gras)soorten bij een gewijzigde graslanduitbating

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

In het hedendaags graslandgebruik neemt het maaigebruik toe ten nadele van de begrazing. Vooral bedrijven met een grote veestapel evolueren naar een bedrijfssysteem waarbij de koeien het ganse jaar op stal blijven. Ook is er nood aan smakelijke structuuraanbrengers als alternatief voor duur aangekochte producten als graszaadhooi, luzernepellets … Meteen komen nieuwe mengselsamenstellingen op de…

Lees meer…

Rundermest maximaal toepassen op gemaaid grasland

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Landbouwers weten dat gemaaid grasland goed om gaat met dierlijke mest. Zelfs onder de verhoogde derogatienorm wordt zelden overschrijding van de nitraatstrestnorm vastgesteld. In dit project wil men nagaan of door bewerken van bedrijfseigen rundermest nog meer dierlijke mest kan gevaloriseerd worden op gemaaid grasland om zo te besparen op kunstmestkost (ook andere nutrienten dan…

Lees meer…

Grasland scheuren en vernieuwen op maat van het milieu

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Grasland scheuren is een heel teer punt in de bedrijfsvoering: het is een serieuze investering en het scheuren van grasland op zich leidt tot een sterke koolstofafbraak en N-mineralisatie in de bodem, zodat veel stikstof voor de plantengroei beschikbaar komt maar dikwijls onvoldoende wordt opgenomen met een reëel gevaar voor N-uitloging. Voorjaarsscheuren is landbouweconomisch niet…

Lees meer…

Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Speerpunt van het nieuwe mestdecreet is de verbetering van de waterkwaliteit. Om dit te bereiken zal de bemesting van maïs nog verder verfijnd moeten worden. Een zo hoog mogelijke benutting van de aanwezige voedingsstoffen leidt immers tot een beperking van de verliezen naar het milieu toe wat een lager nitraatresidu en een verbetering van de…

Lees meer…