Wanneer grasland vernieuwen

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Vernieuwing van grasland is zeer ingrijpend. De oude zode mineraliseert na het scheuren, waardoor een grote hoeveelheid stikstof ter beschikking komt.  Het tijdstip van scheuren is daarom belangrijk. In het ADLO-project ‘Grasland scheuren op maat van het milieu’ werden enkele scenario’s van grasland scheuren en vernieuwen naast elkaar gezet. Hierbij werd gekeken naar het effect…

Lees meer…

Strategieën voor graslandbemesting

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

Door maximaal gebruik van bedrijfseigen mengmest op grasland onder maaivoorwaarden kan er op kunstmest bespaard worden en kan de bedrijfseigen mest op een oordeelkundige manier afgezet worden. LCV onderzocht enkele bemestingsstrategieën voor grasland.   Artikel: strategieen_voor_graslandbemesting

Rijenbemesting met mengmest bij maïs

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

Rijenbemesting met kunstmest is binnen de maïsteelt een algemeen begrip. De rijenbemesting zorgt ervoor dat de toegediende nutriënten efficiënter worden benut. De vuistregel is dat bij toediening via rijenbemesting de werking van stikstof verbetert met 25 %. Voor fosfor is dit 50 %. Mengmest, de basis voor de bemesting van maïs, wordt in tegenstelling tot…

Lees meer…

Wegwijs in de bemesting langs waterlopen

Dit bericht werd geplaatst in CVBB, Nieuws, Praktijkonderzoek op .

De laatste dagen krijgen we veel vragen van landbouwers naar aanleiding van controles van de VLM op de 5m afstand tussen bemesting en waterloop. We lichten kort de huidige wetgeving toe.       Enkel voor gecategoriseerde waterlopen Het huidige mestdecreet geldt voor alle bevaarbare waterlopen en onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde categorie.…

Lees meer…