Benut je bouwvooranalyses (fosforstaal) en bekalk als dit nodig is

Dit bericht werd geplaatst in CVBB op .

Voor een efficiënte benutting van meststoffen en kalk is het belangrijk om op perceelsniveau rekening te houden met de zuurtegraad en de voedingstoestand van de bodem. Blindelings bemesten of bekalken kan negatieve gevolgen hebben voor de gewasopbrengst en -kwaliteit en verhoogt ook het risico op uitspoeling. Door een bodemstaal van de bouwvoor te laten analyseren en het bijhorende bemestings- en bekalkingsadvies op te volgen kan er optimaal worden voldaan aan de vereisten van het gewas, zonder dat meststoffen verloren gaan.

Belang van een goede bemesting en bekalking

Om te voldoen aan de steeds strenger wordende bemestingsnormen zonder in te boeten aan opbrengst en kwaliteit, is het belangrijk dat de toegediende meststoffen maximaal benut worden. De mate waarin toegediende meststoffen kunnen worden opgenomen door het gewas is afhankelijk van de voedingstoestand en zuurtegraad (pH) van de bodem. Onder voedingstoestand verstaan we niet alleen de hoeveelheid nutriënten in de bodem, maar ook de verhouding tussen die nutriënten. Zo kan het gewas bijvoorbeeld minder goed magnesium opnemen als er te veel kalium in de bodem aanwezig is en kan er minder goed calcium worden opgenomen als het magnesiumgehalte in de bodem te hoog is. Naast de voedingstoestand heeft ook de pH een zeer grote invloed op de benutting van de toegediende meststoffen. Zowel bij een te lage pH als een te hoge pH (overbekalking) worden bepaalde nutriënten minder goed opgenomen door het gewas. Daardoor kan een ongunstige pH tot een belangrijk opbrengstverlies leiden. Dat blijkt uit Tabel 1, waar het gemiddelde opbrengstverlies voor bieten en gerst op zandleemgronden bij verschillende pH-waarden is weergegeven. Maar liefst 41,6 % van de percelen heeft een “tamelijk lage” pH en bij 18,3 % van de percelen is de pH zelfs nog lager.

Lees het volledige artikel van Jill Dillen (BDB), Stan Deckers (BDB) op MAPman Tip14.