2016: rampjaar voor de maïsteelt, … en wat met de bodem?

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Proefveldbezoeken op .

Extreme neerslaghoeveelheden gecombineerd met somber weer verklaren een groot deel van de slechte stand van de maïs op heel veel percelen in Vlaanderen. Extreme hoeveelheden in een kort tijdsbestek gaven vaak aanleiding tot het afspoelen van de bodem, het dichtslempen en onder water staan van percelen of delen van percelen, enz. Iedereen weet dat de neerslaghoeveelheden zeer regio-afhankelijk waren, met uitschieters in bepaalde delen van Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen,… Maïs met een finale lengte van 50cm tot 1m is op vele percelen geen uitzondering.

Het weer is zeker een doorslaggevende factor maar… in bepaalde regio’s zie je toch ook grote verschillen tussen percelen op korte afstand van elkaar. Er zijn dus ook andere elementen die een rol hebben gespeeld. Een complex geheel van factoren die elkaar onderling beïnvloeden liggen aan de basis: voorgeschiedenis van het perceel, vruchtwisseling, storende lagen, bodemgesteldheid op het moment van de bodembewerking, hellingsgraad,… en, last but not least, de bodemvruchtbaarheid. Iedereen weet dat factoren zoals pH en het gehalte aan organische stof hierbij cruciaal zijn.

Proefhoeve Bottelare organiseerde samen met de partners een demonamiddag ruwvoer en bodem. Wens je hiervan de brochure digitaal, mail dan naar lcv@provincieantwerpen.be.