Twee nieuwe rode MAP-meetpunten

Dit bericht werd geplaatst in CVBB, Nieuws, Waterkwaliteitsgroepen op .

Lopende Beek

Het was van 2005 geleden dat door VMM nog een overschrijding van de nitraatnorm (50mg/L) werd vastgesteld aan het MAP-meetpunt op de lopende beek aan de Kantweg te Oostmalle. In het huidige meetjaar (2012-2013) werd er voor het eerst terug een overschrijding vastgesteld  in december. Dit heeft tot gevolg dat het meetpunt de komende 2 jaar rood kleurt en dat er focusgebied wordt afgebakend rond de waterloop. Om uit het focusgebied te komen moet er gestreefd worden naar nul overschrijdingen in de komende twee meetjaren (lopende van 1 juli tot 31 juni). Door met de landbouwers ter plaatse nauw samen te werken, moet het mogelijk zijn om het MAP-meetpunt weer onder de norm te krijgen. Dit lijkt haalbaar, gezien de overschrijdingen eerder beperkt zijn (onder 75 mg nitraat/L).

Zijbeek Groot Schijn

Het meetpunt van de zijbeek van Groot Schijn is gelegen tegenover lokaal de Heibrand, waar de beek onder de Wijngaardstaat duikt. Dit slapende MAP-meetpunt werd wakker geschud door een piekoverschrijding in november 2012. In maart van dit jaar volgde een tweede nipte overschrijding. Het was al van 2006 geleden dat aan het meetpunt nog waarden hoger dan 50 mg nitraat gemeten werden. Gedraineerde percelen spelen hier een belangrijke rol  in de nitraatlevering, toch kunnen niet landbouwkundig bronnen hier nog niet uitgesloten worden. Hierover is overlegd met de gemeente Malle.
Door droogte zijn er door VMM geen metingen uitgevoerd sinds maart.

Projectcoördinator: Robbe Van Rossum, Liesl Ooms