Wegwijs in de bemesting langs waterlopen

Dit bericht werd geplaatst in CVBB, Nieuws, Praktijkonderzoek op .

De laatste dagen krijgen we veel vragen van landbouwers naar aanleiding van controles van de VLM op de 5m afstand tussen bemesting en waterloop. We lichten kort de huidige wetgeving toe.

 

 

 

Enkel voor gecategoriseerde waterlopen

Het huidige mestdecreet geldt voor alle bevaarbare waterlopen en onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde categorie. Bij deze waterlopen mag er niet bemest worden tot 5 meter van de waterloop. In VEN-gebieden wordt dit uitgebreid tot 10 meter.

Wil je weten of je te maken hebt met een gecategoriseerde waterloop? Raadpleeg dan de verzamelaanvraag op het E-loket . Hier staan de waterlopen van eerste, tweede en derde categorie aangeduid met een stippellijn. Enkel langs deze waterlopen is de wetgeving van toepassing.

Bij alle andere waterlopen is er een advies om 1m van de waterloop te blijven tijdens bemesting.

Wat doen bij onterecht PV?

Ontvang je een PV en twijfel je aan de correctheid? Dan kun je bezwaar indienen bij ALV. ALV gaat dan na of het bezwaar terecht is. Als dit bezwaar terecht blijkt te zijn, zal er geen gevolg gegeven worden aan het opgemaakte PV.

 

 

Contactpersoon: Liesl Ooms

Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzwHooibeeksedijk 1, 2440 Geel
T + 32 14 85 27 07
E liesl.ooms@hooibeek.provant.be

Projectcoördinator: Liesl Ooms