Graslandupdate

Dit bericht werd geplaatst in Grasland, Praktijkonderzoek op .

In het kader van het Lerend Netwerk Graslandboeren worden in West-Vlaanderen en de Antwerpse Kempen praktijkpercelen grasland wekelijks opgevolgd. Via metingen met een grashoogtemeter ramen we de actuele grasopbrengst en grasgroei. Naar de maaisnedes toe worden er ook grasmonsters genomen om de voederwaarde te bepalen. Zo trachten we meer kengetallen rond grasland te verzamelen en een leidraad aan te reiken om het ideale maaimoment te kiezen.

In het grasseizoen worden regelmatige graslandupdates – een grasblog als het ware – gegeven, die worden verspreid via de nieuwsflash van LCV en de nieuwsbrief van Inagro. Wil je nog mee doen in de lerende netwerken zelf en actief met andere veehouders je kennis over grasland delen dan kan je je nog opgeven via lcv@provincieantwerpen.be.

Recente Grasupdates van LCV (Antwerpse Kempen)
Week 20

Week 19

Recente Grasupdates van Inagro (West-Vlaanderen)

Week 20

Week 19