Groenbemesters als voedergewas?

Dit bericht werd geplaatst in Maïs, Praktijkonderzoek op .

De uitzonderlijke droge en warme weersomstandigheden van voorbije weken leggen enorme druk op de ruwvoervoorraden. Sinds juni kon er immers geen gras meer geoogst worden en ook de maisopbrengst ligt duidelijk lager dan normaal. Om het tekort aan ruwvoer op te vangen is er door de minister een uitzondering toegestaan om af te wijken van de voor EAG toegelaten mengsels voor groenbedekkers. Deze afwijking laat toe om de zaai van de groenbedekkers beter af te stemmen op het gebruik als ruwvoeder.

In kader van het demoproject “Meer groenbedekker, meer mais” heeft de Hooibeekhoeve in 2016 diverse EAG-mengsels uitgezaaid om hun waarde als ruwvoeder te bekijken en dit in samenwerking met DLF bv en Limagrain Belgium bvba. De combinatie Italiaans raaigras en bladrogge had de hoogste productie in deze demoproef. Het verschil met enkel Italiaans raaigras bedroeg zo’n 10%. Het ruw eiwitgehalte lag echter zo’n 5% lager. De mengsels met festulolium of timothee scoorden eveneens goed qua opbrengst maar hadden eveneens een lager ruw eiwit gehalte. Wikke bijmengen gaf een hoger ruw eiwitgehalte maar een lagere opbrengst.

Uit verschillende andere proeven rond groenbedekkers bleek dat een mengsel meer biomassa kan opleveren dan de individuele gewassen op zich.  De ervaringen van de verschillende proeven groenbedekkers kunnen nagelezen worden in een tweetal artikels rond groenbemesters na de maisoogst en welk mengsel zaaien om te maaien ?