Opgelet: knolcyperus!

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Knolcyperus (Cuperus esculentus) is familie van de cypergrassen (zoals de biezen en de zeggen) en heeft een geelgroene kleur en stijve driekantige stengels. Knolcyperus vindt men vooral op de vochtigere gronden en zonnige plekken. Het is een woeker- en probleemonkruid dat meldingplichtig is bij de federale overheid (FAVV). Het komt vooral voor in de grensstreken…

Lees meer…

Optimalisering oogsttijdstip bij maïs in functie van het rassentype

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Een optimaal oogsttijdstip van de kuilmaïs is belangrijk voor het beperken van kuilverliezen, een goede voederwaarde en een hoog opbrengstniveau. Tevens kan het op bedrijfniveau belangrijk zijn het oogsttijdstip te kiezen in functie van het rantsoen. Door de verschillende rastypes hebben de maïstelers het echter steeds moeilijker om het juiste oogsttijdstip te bepalen en wordt…

Lees meer…

Optimalisatie voederwaardeschatting kuilmaïsrassen door bepaling van celwandverteerbaarheid en zetmeelbestendigheid

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

De gangbare energiewaardering van rundveevoeders (VEM-waarde, VEVI) is gesteund op de verteerde nutriënten zoals bepaald via faecale verteringsproeven. Daarbij wordt weinig of geen rekening gehouden met de snelheid van vertering noch met de plaats van vertering (pens/darm). Deze twee factoren bepalen echter in belangrijke mate de aard en de hoeveelheid van de gevormde nutriënten voor…

Lees meer…

Invloed van diverse bodembewerkingssystemen op de fytotechische omgeving en kostprijs van de teelt van maïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

De aanleiding van dit project ligt bij de problematiek van erosie. Erosie, veroorzaakt door wind en water, vermindert op lange termijn de bodemvruchtbaarheid. Een permanente bodembedekking en minimale grondbewerking zijn de beste maatregelen om erosie tegen te gaan. Dit heeft echter gevolgen voor de bemestng, inzaaimethodiek, keuze bodembedekker, onkruidpopulatie, bodemstructuur, bodemleven,… Tevens vraagt minimale bodembewerking…

Lees meer…

Voorlichtingnetwerk schatting oogstdatum kuilmaïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Sinds 2003 worden op een 16 locaties in Vlaanderen enkele kuilmaïs-rassen uitgezaaid met als doel de afrijping van de maïs in Vlaanderen nauwgezet op te volgen. Op 2 zaaitijdstippen worden telkens 3 rassen uitgezaaid. Vanaf eind augustus wordt wekelijks het droge stof gehalte bepaald van de verschillende rassen. Per locatie worden de resultaten wekelijks gepubliceerd…

Lees meer…