Voorlichtingnetwerk schatting oogstdatum kuilmaïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Sinds 2003 worden op een 16 locaties in Vlaanderen enkele kuilmaïs-rassen uitgezaaid met als doel de afrijping van de maïs in Vlaanderen nauwgezet op te volgen. Op 2 zaaitijdstippen worden telkens 3 rassen uitgezaaid. Vanaf eind augustus wordt wekelijks het droge stof gehalte bepaald van de verschillende rassen. Per locatie worden de resultaten wekelijks gepubliceerd…

Lees meer…

Waarnemingen van bladluizen bij maïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

In het groeiseizoen 1997 trad bij maïs ernstige schade op door een aantasting van bladluizen. Sinds 1998 worden er vanaf de tweede helft van mei tot begin juli wekelijks tellingen uitgevoerd. Deze waarnemingen gebeuren bij 3 rassen op 7 locaties verspreid over Vlaanderen. De tellingen worden wekelijks gepubliceerd zodat de evolutie van de bladluizen op…

Lees meer…

Nieuwe tendensen in de onkruidbestrijding bij maïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Onkruidbestrijding is tot op heden het grootste en vrijwel enige frequent optredend fytosanitair probleem in de maïs. Enge vruchtwisseling in combinatie met een beperkte middelenkeuze zorgde ervoor dat de laatste decennia in Vlaanderen een typisch monotone en moeilijk te beheersen maïs onkruidflora ontstond. Vooral op warmere zandgronden kent men het probleem wat telers noopt tot…

Lees meer…

Rassenproeven kuil- en korrelmaïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Al reeds van bij het ontstaan van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen worden er ism Semzabel rassenproeven kuil- en korrelmaïs aangelegd. Wat de kuilmaïs betreft zijn er dit jaar op 10 locaties, verspreid over Vlaanderen, rassenproeven uitgezaaid. In de groep van vroege rassen worden 25 rassen vergeleken, voor de late groep zijn dit 19 rassen. Op…

Lees meer…