Optimalisatie voederwaardeschatting kuilmaïsrassen door bepaling van celwandverteerbaarheid en zetmeelbestendigheid

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

De gangbare energiewaardering van rundveevoeders (VEM-waarde, VEVI) is gesteund op de verteerde nutriënten zoals bepaald via faecale verteringsproeven. Daarbij wordt weinig of geen rekening gehouden met de snelheid van vertering noch met de plaats van vertering (pens/darm). Deze twee factoren bepalen echter in belangrijke mate de aard en de hoeveelheid van de gevormde nutriënten voor…

Lees meer…

Invloed van diverse bodembewerkingssystemen op de fytotechische omgeving en kostprijs van de teelt van maïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

De aanleiding van dit project ligt bij de problematiek van erosie. Erosie, veroorzaakt door wind en water, vermindert op lange termijn de bodemvruchtbaarheid. Een permanente bodembedekking en minimale grondbewerking zijn de beste maatregelen om erosie tegen te gaan. Dit heeft echter gevolgen voor de bemestng, inzaaimethodiek, keuze bodembedekker, onkruidpopulatie, bodemstructuur, bodemleven,… Tevens vraagt minimale bodembewerking…

Lees meer…

Voorlichtingnetwerk schatting oogstdatum kuilmaïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Sinds 2003 worden op een 16 locaties in Vlaanderen enkele kuilmaïs-rassen uitgezaaid met als doel de afrijping van de maïs in Vlaanderen nauwgezet op te volgen. Op 2 zaaitijdstippen worden telkens 3 rassen uitgezaaid. Vanaf eind augustus wordt wekelijks het droge stof gehalte bepaald van de verschillende rassen. Per locatie worden de resultaten wekelijks gepubliceerd…

Lees meer…

Waarnemingen van bladluizen bij maïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

In het groeiseizoen 1997 trad bij maïs ernstige schade op door een aantasting van bladluizen. Sinds 1998 worden er vanaf de tweede helft van mei tot begin juli wekelijks tellingen uitgevoerd. Deze waarnemingen gebeuren bij 3 rassen op 7 locaties verspreid over Vlaanderen. De tellingen worden wekelijks gepubliceerd zodat de evolutie van de bladluizen op…

Lees meer…

Nieuwe tendensen in de onkruidbestrijding bij maïs

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Onkruidbestrijding is tot op heden het grootste en vrijwel enige frequent optredend fytosanitair probleem in de maïs. Enge vruchtwisseling in combinatie met een beperkte middelenkeuze zorgde ervoor dat de laatste decennia in Vlaanderen een typisch monotone en moeilijk te beheersen maïs onkruidflora ontstond. Vooral op warmere zandgronden kent men het probleem wat telers noopt tot…

Lees meer…