Mycotoxinen: een sluipend gevaar voor melkvee?

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

Vanaf 1 januari 2015 starten LCV en UGent een 4jarig project m.b.t. mycotoxinen en melkvee. Het project beoogt het verlagen van de mycotoxine-contaminatie in melkveerantsoenen via het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend adviessysteem waarbij vooral gefocust wordt op maïskuilen. Dit beslissingsondersteunend adviessysteem dat via een webtool ter beschikking zal gesteld worden, moet melkveehouders en bedrijfsvoorlichters toelaten…

Lees meer…

Teeltfiche rode klaver

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

De teelt van rode klaver kent vandaag veel interesse. Net zoals luzerne komt ook de reinteelt klaver in aanmerking als 3de teelt naast maïs en gras, als ecologisch aandachtsgebied of voor de premie van vlinderbloemigen (PDPOIII).  We kennen rode klaver als component van grasklaver, maar rode klaver telen zonder gras vraagt nog een iets andere aanpak.…

Lees meer…

Derogatie voor gras-klaver is een feit

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

Op 25 juni 2015 keurde het Europees nitraatcomité de Vlaamse derogatieaanvraag goed. Hierdoor krijgen landbouwers ook in MAP 5 de mogelijkheid om onder voorwaarden meer dierlijke mest te gebruiken. Nieuw is dat gras-klaver, voor zover minder dan 50% klaver aanwezig is in het zaaigoed, ook in aanmerking komt voor derogatie. Op percelen met gras-klaver kan er…

Lees meer…

Teeltfiche luzerne

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek op .

De teelt van luzerne kent vandaag veel interesse.  Dit heeft te maken met het feit dat reinteelt luzerne kan in aanmerking komen als 3de teelt naast maïs en gras, als ecologisch aandachtsgebied of voor de premie van vlinderbloemigen (PDPOIII).  Los van deze opportuniteiten zal luzerne telen enkel lonen als de teelt slaagt.  In kader van…

Lees meer…